Sl.No. Photo Name of the Awardee District Name Year
1 Shri Debashish Sahu
SAMBALPUR 2015
2 Shri Mahendra Kumar Nayak
NAWARANGPUR 2015
3 Shri Dhyanananda Panda
KALAHANDI 2015
4 Shri Naresh Chandra Baliarsingh Mohapatra
PURI 2015
5 Shri Bikrama Keshari Nayak
PURI 2015
6 Institute of Social Service and Awareness
KEONJHAR 2014
7 Samapti Rana
BALASORE 2014
8 Rama Shankar Patra
PURI 2014